Špeciálna cena - Special prize

3 x LED TV 40"

V cene každého štartu aj re-entry štartu je zahrnutý poplatok za jeden žreb. Hráč získa taký počet žrebov, koľko štartov absolvuje v kvalifikácii. Pri žrebovaní nemusí byť majiteľ žrebu prítomný osobne, môže ho zastúpiť iná osoba, ktorá bude prítomná pri žrebovaní.

The price of each start and re-entry start fee is included as one lot. A player receives a number of lot, how many starts passing skills. The draw may not be the lot owner personally present, may be represented by another person who will be present at the draw.